Aladdin ja taikalamppu 26.4-30.4

Aladdin ja tai­ka­lamp­pu on satu itä­mai­ses­sa Tu­hat ja yksi yötä -satu­ko­ko­el­mas­sa. Lu­ki­om­me teki sii­tä  lä­hes tun­nin mit­tai­sen satu­näy­tel­män, jota esi­tet­tiin usei­ta  ker­to­ja kou­lum­me isos­sa sa­lis­sa. Mu­kaan­sa­tem­paa­vaa esi­tys­tä jak­soi­vat seu­ra­ta pie­net­kin kat­so­jat. Suu­ren näyt­te­li­jä­kaa­rin li­säk­si esi­tys­tä elä­vöit­ti liveorkesteri. En­sim­mäi­nen esi­tys oli  26.4 ja vii­mei­nen 30.4 .

Valo­ku­via esi­tyk­ses­tä tä­män lin­kin ta­ka­na 

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016