Stipendit ja kirjapalkinnot:

Rie­mu­yli­op­pi­lai­den sti­pen­di (1966 kir­joit­ta­neet): Kuo­pi­on isän­maal­li­nen seu­ra: Kuo­pi­on tai­de­lu­ki­o­yh­dis­tys ry: Lumitin opet­ta­ja­kun­ta: Las­ten­ys­tä­vien yh­dis­tys ry: Min­nan Cant­hin yh­teis­kou­lun sti­pen­di­ra­has­to:

PSOP ry:n ja Psy­ko­lo­gi­lii­ton sti­pen­di psy­ko­lo­gi­an va­li­o­vas­taa­jal­le

Finnish British Societyn kir­ja­lah­jat

Sanomapron kir­ja­lah­jat

Äi­din­kie­len kir­ja­pal­kin­not

Ruot­sin kie­len kir­ja­lah­jat

Poh­jo­la Norden

Heli Kö­nö­sen lah­ja­kir­jat

Ke­mia-leh­ti yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen  lah­joit­ta­mat Ke­mia-leh­den vuo­si­ker­rat

Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016