4.6 Kevätjuhla ykkösille ja kakkosille

Pi­dim­me yk­kö­sil­le ja kak­ko­sil­le oman ke­vät­juh­lan klo 8.15 en­nen yo-juh­laa, joka al­koi 10.00.

Juh­las­sa pu­hui­vat reh­to­ri Ilk­ka Ra­ni­nen sekä   op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ani­ta Ko­mu­lai­nen.

Li­säk­si ja­et­tiin sti­pen­dit ja kir­ja­lah­jat.  Kou­lum­me luon­teen mu­kai­ses­ti oli tie­ten­kin mu­siik­ki, il­mai­su­tai­to ja tans­si­e­si­tyk­set.  Juh­las­sa val­lit­si va­paa ja ren­to tun­nel­ma sekä iloi­nen mie­li al­ka­vas­ta kesä­lo­mas­ta.

Hy­vää ja ren­tout­ta­vaa kesä­lo­maa kai­kil­le, ku­ten reh­to­ri­kin toi­vot­ti !!Vuo­si­ker­to­mus 2015-20164.6.2016