Historiikki

Kuopion Musiikkilukion perustaminen 

 

Heinäkuussa 1967 säveltäjä Ahti Sonninen ja maisteri Erkki Jantunen keskustelivat musiikkioppikoulun aikaansaamisesta Kuopioon. Idea tällaisesta koulusta oli ollut ilmassa maassamme jo kymmenisen vuotta. Helsingin musiikkioppikouluhanke oli rauennut erinäisistä syistä, ja Savonlinnaan oli juuri perustettu Taidelukio Suomen Kasvatusopillisen yhdistyksen esityksen pohjalta. Savonlinnassa yhdistettiin ylioppilastutkintoon tähtäävät opinnot kuvaamataidon laaja-alaiseen kehittämiseen. Miksipä ei siis Kuopiossa voitaisi yhdistää lukio-opintoja laaja-alaiseen musiikinopetukseen?  

Sonnisen ja Jantusen vahvana toiminta-ajatuksena oli, että tällainen koulu tarjoaisi muun muassa pätevää ohjausta instrumenttiopinnoissa, sillä se ei ollut mahdollista syrjäisimmillä seuduilla. Koulu siis tarjoaisi vankan sijan musiikkiopinnoille niin, etteivät ne jäisi ylioppilastutkintoaineiden varjoon. Musiikin opettamisen osalta oli alusta asti selvää, että tarvittaisiin koulun ulkopuolisten opettajavoimien tukea. Tämäkin ehto täyttyi Kuopiossa, kuten neuvottelu Kuopion musiikkiopiston johtajan Pentti Karjalaisen kanssa osoitti. 

Kuopion kaupungin johdon ja valtuuston esittämä tuki ja ymmärrys oli ensiarvoinen edellytys koulun toteuttamiselle. Kaupunki asetti valmistelevan toimikunnan, jonka tehtävänä oli ryhtyä käytännön toimenpiteisiin lukion kannatusyhdistyksen perustamiseksi ja toimiluvan anomiseksi valtioneuvostolta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi tuomari Pentti Karjalainen, ja jäseniksi valittiin maisteri Erkki Jantunen, kansakoulun tarkastaja Jouko Kauranne, työmies Toivo Koponen, professori Martti Ruutu, säveltäjä Ahti Sonninen, rehtori Helvi Ukkola, pankinjohtaja Teodor Voutilainen, varatuomari Pentti Karjalainen ja rouva Anna-Liisa Hallman.  

Kannatusyhdistyksen perustamiskokous pidettiin lokakuussa 1967. Perustajajäsenistössä oli edustajia laajalta alueelta, sillä Musiikkilukio nähtiin toisaalta vahvasti kiinnittyneeksi Kuopioon ja toisaalta vaikutusalueeltaan laajemmalti kantavaksi kouluksi. Tammikuuhun 1968 mennessä päätettiin Musiikkilukion tavoitteet ja opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta tehtiin toimilupa-anomus. Valtioneuvosto myönsi toimiluvan 25.5.1968. 

Kevät 1968 oli kiireistä aikaa, sillä silloin käytiin neuvotteluja Kouluhallituksessa tulevan opetussuunnitelman yksityiskohdista. Asioiden aktiivinen valmistelu takasi sen, että lukusuunnitelma saatiin nopeasti loppukäsittelyyn toimiluvan myötä, ja Suomen ensimmäisen Musiikkilukion ensimmäinen lukuvuosi alkoi syksyllä 1968. 

Koulun ensimmäiseksi rehtoriksi valittiin lehtori Pentti Paalanen Joensuusta. Hänen kokemuksensa musiikinopetuksesta ja oppilaiden vapaiden musiikkiharjoitusten ohjaamisesta antoi arvokasta tieto-taitoa tulevan lukuvuoden suunnitteluun. Ensimmäiset oppilaat valittiin kesäkuussa hakemusten perusteella, ja syksyllä 25 innokasta oppilasta aloitti koulu-uransa uudessa koulussa. 

Minna Canthin Yhteiskoulu otti Musiikkilukion ensimmäisen luokan suojiinsa alivuokralaiseksi, koska omaa koulurakennusta ei vielä ollut. Samoin opettajat saatiin ”lainaan” tämän koulun opettajakunnasta. Kun vielä saatiin Kuopion kaupungin taholta hyvät toiveet vast’edes saatavan rahallisen avustuksen myöntämisestä, uusi koulu pääsi aloittamaan toimintansa 2.9.1968. 

 

Koulun nimi halki vuosien 

Kuopion Musiikkilukio 1968-1995 

Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 1995-31.7.2015 

Kuopion Taidelukio Lumit 1.8.2015-