Ruotsi

Kuopio – östra Finlands största stad

Kuopio är med sina 105 000 invånare en livlig och modern insjöstad. Staden är östra Finlands största stad och på dess inflytelseområde bor c. 600 000 människor. Kuopio är bl.a. känt för sin årliga internationella dans- och musikfestival.

Kuopion taidelukio Lumit – Kuopio konstgymnasium Lumit

Kuopion taidelukio Lumit är Finlands första specialgymnasium för dans och musik. Hösten 2015 sammanslogs gymnasierna Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio och Minna Canthin lukio och gymnasiet fick namnet Kuopion taidelukio Lumit – Kuopio konstgymnasium Lumit.

Kuopio konstgymnasium Lumit har ca 550 studerande. Varje höst tas in 182 nya studerande av vilka 56 går i musiklinje, 16 i danslinje och 20 i dramalinje. De övriga 90 studerandena läser för det mesta allmänna ämnen.

Förutom studierna i de allmänbildande ämnena som modersmål, engelska, svenska, matematik, historia, biologi osv., undervisas de studerande i speciallinjerna teater, balett och modern dans samt ges mångsidig musikundervisning, t. ex. i musikteori, musikhistoria, kör, sång, orkester samt i olika instrumentgrupper. En viktig del av studierna utgör olika musik- och dansproduktioner som skolan årligen utför.

Studier

Gymnasiet syftar till studentexamen. Studierna består av minst 75 kurser (med en kurs avses 38 lektioner på 45 minuter) varav minst 12 skall väljas i musik och/eller dans. Detta gäller bara eleverna på speciallinjerna. I studierna ingår både obligatoriska, valfria, fördjupade samt integrerade kurser. De studerande kan gå på det årskurslösa gymnasiet på två, tre eller fyra år och ta studenten i flera delar.

Mål och värden

Vårt gymnasium sträver förstås till att ge gedigna kunskaper i studentexamen samt vidareutbildning i konst och vetenskap. Vi bygger på det etiska och estetiska, personlighetsutveckling och livslång inlärning. Letande efter aktning, andlig utveckling, tillit, tolerans och samarbete utgör en central faktor i vår verksamhet. Allt detta har bidragit till att vi har en speciellt bra stämning på vår skola som yttrar sig i entusiasm och kreativitet hos de studerande och skolans personal.

Vision

I våra visioner är vårt gymnasium en toppenhet som ger undervisning och konstnärliga upplevelser som kan synas och upptäckas både i Kuopioregionen och i det övriga samhället.

Kontakta oss för ytterligare information:

Kuopion taidelukio Lumit, Minna Canthin katu 46, 70100 Kuopio

Rektor Ilkka Raninen

+358 44 718 4641

e-mail ilkka.raninen@kuopio.fi