Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa koko maassa. Tutkintoon kuuluu sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat:

 • toisen kotimaisen kielen koe,
 • vieraan kielen koe,
 • matematiikan koe ja
 • reaaliaineissa järjestettävä koe

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Kokeen tason oppilas voi valita koulussa opiskellusta tasosta huolimatta.

Reaaliaineen kokeet

Kussakin reaaliaineessa järjestetään omakokeensa. Yhdellä tutkintokerralla (kevät tai syksy) on kaksi reaaliaineiden koepäivää, joiden välillä on noin viikko. Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten hän voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliainetta. Reaaliaineet on jaettu kahteen ryhmään:

 • psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, kemia, yhteiskuntaoppi, maantiede, terveystieto

Tutkintoon voi osallistua, kun opiskelija on suorittanut kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. sen voi suorittaa kerralla tai jakaa enintään kolmeen osaan. Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuun 23. päivään mennessä ja syksyn tutkintoon kesäkuun 5. päivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdolliset luki-lausunnot on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijan on itse vastuussa ylioppilaskokeeseen liittyvistä asioista, kuten ilmoittautumiseen, ajankohtiin, kokeen uusimiseen sekä täydentämiseen liittyvissä asioissa. Tietoa jaetaan opinto-ohjauksen oppitunneilla ja keväisin ja syksyisin järjestettävässä yo-infoissa, joihin opiskelijalla on velvollisuus osallistua. Lisätietoa saa opinto-ohjaajalta ja ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta. www.ylioppilastutkinto.fi

KÄYTÄNNÖN OHJEITA ABITURIENTILLE! Lue huolella!

YTL:n ohjeet sähköiseen kokeeseen tulevalle opiskelijalle

Koekohtaisia ohjeita – lue huolella!

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitusten tekniset ohjeet

 

Kevään 2021 OHJEISTUS

 • Ilmoittautuminen tehdään wilman kautta. Mene lomakkeet osioon ja avaa ilmoittautumislomake. Katso, että ilmoittautumisosion tiedot ovat oikein. Tutkinnon täydentäjät/korottajat pyytävät koulusihteeri Päivi Jokikokolta, että heidän wilmatunnuksensa aktivoitaisiin.
 • Valitse mitä aineita olet kirjoittamassa keväällä 2021.
 • Keväällä 2021 valmistuvat tarkistavat että neljä pakollista ainetta toteutuvat.
 • Ne opiskelijat, jotka aloittavat kirjoitukset ensimäistä kertaa voivat palauttaa lomakkeen heti infon saatuaan
 • Syksyn 2020 kirjoituksiin osallistuneet viimeistään 18.11.2020!
 • Tarkista ja päivitä lomakkeen yhteystiedot, kirjoitussuunnitelma ja valmistumisajankohta ( merkitse 2021K, 2021S, 2022K).
 • Muista tallentaa!
 • Tulosta lomake ja jätä se allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kansliaan! Älä jätä lomaketta, jos paikalla ei ole ketään henkilöä! alle 18-vuotiailta vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Ilmoittautuminen ei ole pätevä ilman paperilomaketta.
 • YTL:n ohjeistus kevään ylioppilaskokelaille löytyy tästä linkistä

 

IMG_1073