Arvot ja visio

Koulumme arvot ja kasvatustavoitteet

Koulumme arvoja ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, yhteistyökyky, kannustava vuorovaikutus ja toisesta välittäminen. Arvot näkyvät keskinäisenä luottamuksena ja kunnioituksena sekä rehellisyytenä.

 

Toiminta-ajatus

Kuopion taidelukio Lumit antaa hyvät valmiudet ylioppilastutkintoon sekä taiteen ja tieteen jatko-opintoihin. Taideoppilaitoksena sekä yleislukiona koulumme tukee persoonallisuuden kasvua, edistää eettisen ja esteettisen arvopohjan kehittymistä ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen.