Arvot ja visio

Koulumme arvot ja visio

Koulumme arvoja ovat yhteisöllisyys, kannustaminen, yhdenvertaisuus sekä kasvun ja oman polun tukeminen.

Haluamme olla oppimisen edelläkävijä.

 

Toiminta-ajatus

Kuopion taidelukio Lumitin toiminta-ajatuksena on antaa hyvä yleissivistys, vahva itsetuntemus ja erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Keinoina vision ja toiminta-ajatuksen toteutumiseen meillä on pedagogisesti osaava, innostunut ja motivoitunut henkilökunta sekä rikas ja monipuolinen oppimisympäristö.  Tiede ja taide toimivat meillä käsi kädessä.