Opetussuunnitelma

Syksyllä 2016 aloittaneet opiskelijat opiskelevat vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaan ja muuta vuoden 2003 opetussuunnitelmien mukaan.

Vuoden 2015 opetussuunnitelma:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/4136651/lukiokoulutus/tiedot

Musiikkilinjalaisen musiikkiopintojen opetussuunnitelman suora linkki on TÄSSÄ.

Tanssilinjalaisen tanssiopintojen opetussuunnitelman suora linkki on TÄSSÄ.

Ilmaisutaitolinjalaisen ilmaisutaito-opintojen opetussuunnitelman suora linkki on TÄSSÄ.

 

 

Vuoden 2003 opetussuunnitelmat:

http://opspro.peda.net/kuopiolukiot/viewer.php3?DB=musiikkilukiokuopio

http://opspro.peda.net/kuopiolukiot/viewer.php3?DB=canthlukio