Opintososiaaliset asiat

Opintososiaaliset asiat

Opiskelijakortti

Opiskelijakortin saa lukiolaisten liitolta lukio.fi-sivulta. Korttiin tarvitaan valokuva. Kouluvalokuva käy. Opiskelijakortin avulla voi todistaa olevansa Kuopion taidelukio Lumitin opiskelija.

Opintotuki

Opintotukilainsäädäntöön perustuva opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, josta maksetaan lapsilisää. Kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta, opintoraha voidaan myöntää seuraavan kuukauden alusta lukien. Alle 20-vuotiaan opiskelijan opintorahan määrään vaikuttavat vanhempien tulot. Jos opiskelijan vanhemmat ovat eronneet, otetaan huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona opiskelija asuu tai joka muutoin vastaa opiskelijan elatuksesta. Myös uuden aviopuolison tulot lasketaan mukan.

Opiskelijan on tuea saadakseen osallistuttava kunakin lukukautena vähintaan 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin. Osallistumisella tarkoitetaan mukanaoloa opetuksessa – pelkkä osanotto loppukokeeseen tai vastaavaan ei riitä. Opiskelija on oikeutettu lukukauden tukeen myös silloin, kun hän kyseisenä lukukauten osallistuu vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Jo suoritetun kurssin uusiminen opetukseen osallistumalla tai yo-kokeen arvosanan korottaminen luetaan mukaan, kun opintojen päätoimisuutta arvioidaan. Osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin sen jälkeen, kun ylioppilastutkinto on suoritettu, ei oikeuta tukee yo-tutkinnon kokeiden perusteella.

Työkyvytön opiskelija on oikeutettu sairauspäivärahaan. Jos tiedät, että sairautesi kestää enintään kaksi (2) kuukautta, voit edelleen nostaa opintotukea normaalisti. Tällainen lyhytaikainen sairaus ja vähentyneet opintosuoritukset eivät estä opintotuen saamista. Voit kuitenkin joutua antamaan Kelalle tai opintotukilautakunnalle selvityksen sairastumisestasi ja opintojesi edistymisestä. Jos et etukäteen tiedä sairautesi kestoa tai tiedät, että se kestää yli kaksi (2) kuukautta, sairauspäiväraha on opintotukea sopivampi vaihtoehto. Sairauspäivärahassa on neljän kuukauden takautuva hakuaika.

Lisätietoa; Kelan sivuilta

Matkakustannukset

Kuopion lukioiden opiskelijat ovat oikeutettuja koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km ja kustannukset halvimman taksan mukaan ovat oli 54e /kk. Opiskelijalla on oikeus saada tukea enintään 10 kuukautta vuodessa. Opiskelija tekee matkatukihakemuksen koululle kansliaan, jossa tiedot tarkistetaan. Opiskelija vastaa itse tietojen oikeellisuudesta ja ilmoittaa osoitteen muutoksesta koululle. Aiheetta saadun maksun Kela perii opiskelijalta takaisin. Koulu antaa koulumatkatukeen oikeutetulle opiskelijalle ostotodistuksen, ja opiskelija ostaa matkaliput itse. Matkalippuna on 44 matkan älykortti tai kuukausilippu, jonka hinnasta opiskelijan omavastuu on aina 43 e/k.

Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, kun opintojen oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia ja opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin.

VR:n ja Matkahuollon opiskelijakortti

Opiskelija käy hakemassa kansliasta VR:n ja Matkahuollon yhteisen opiskelijatodistuksen ja toimittaa sen itse VR:n lipputoimistoon tai Matkahuoltoon (valokuva mukaan). VR:n ja Matkahuollon opiskelijakortti maksaa 8e ja on voimassa seuraavan vuoden syyskuun loppuun asti.

Kuopion liikenteen opiskelijalippu

Opiskelija käy hakemassa kansliasta opiskelijalippuhakemuksen ja täyttää sen ohjeiden mukaisesti. Opiskelijalipun ensimmäinen ostokerta on suoritettava Sokoksen neuvonnan myyntipisteessä, jossa tarkistetaan opiskelijan kotikunta.

Vakuutus

Lukion opiskelijat on vakuutettu koulupäivän aikana ja koulun tilaisuuksissa.