Opiskelijan tuet ja terveydenhuolto

Lukiossa opiskelija voi saada tukea opintoihinsa, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Opettajien lisäksi lukiolainen voi kääntyä erityisopettajan, lukiokuraattorin tai terveydenhoitajan puoleen. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa tuen piiriin, mutta opiskelijan tai huoltajien toivotaan ottavan rohkeasti myös itse yhteyttä tarvittaessa.

Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on pedagogista tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea lukivaikeuden, oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Tuki kohdistuu erityisesti oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Kaikille lukionsa aloittaville pidetään lukitesti. Lukitestillä kartoitetaan mahdollisia lukivaikeuden piirteitä, jotta saadaa selville lisätestien ja tukitoimien tarpeessa olevat opiskelijat. Erityisopettajana toimii Pauliina Mauno. Hän on tavattavissa Kuopion taidelukio Lumitilla maanantaisin 8-14 ja parillisten viikkojen tiistaisin 8-12. Erityisopettaja on Puistokoululla luokassa P3. Voit ottaa yhteyttä erityisopettajaan puhelimitse 044 718 1377  tai sähköpostitse pauliina.mauno@opedu.kuopio.fi

Kuraattori

Kuraattori Henriikka Strengell, puh. 044 718 1978, henriikka.strengell@kuopio.fi

Kuraattori on tavattavissa Lumitilla torstaisin n. klo 12–16 (paitsi koeviikoilla, koulun tapahtumapäivinä tai muun päällekkäisyyden vuoksi). Muina aikoina vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.).

Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa lu- kion aikana. Kuraattorin työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin ja toimii linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, asunto- ja toimeentuloasioihin, itsenäistymiseen, perhe- ja ihmissuhdeasioihin sekä jaksamiseen ja mielialaan liittyen tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättä- mällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelijahuoltoon saa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Lukiolaisen terveydenhuolto

LINKKI Opiskelijan terveyspolkuun toisella asteella

LINKKI Toisen asteen tukipalveluihin Kuopiossa

Terveydenhoitaja

Kuopion taidelukio Lumitilla on kaksi terveydenhoitajaa. Ryhmien A-C terveydenhoitaja on Heli Kohlehmainen (p. 044 718 6559, sähköposti heli.kolehmainen@kuopio.fi). Arja Manninen on ryhmien D-F terveydenhoitaja (p.044 718 6562, sähköposti: arja.manninen@kuopio.fi).   Terveydenhoitajille voit laittaa myös Wilma-viestiä. Terveydenhoitajan vastaanotto on Pääterveysaseman tiloissa, Tulliportinkatu 15 I (käynti Maaherrankadun puolelta), 4. krs, H480

Puhelinaika arkisin klo 7.45-8.15 p. 044 7186562

Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse 7.45-8.15 välisenä aikana sekä Wilman kautta. Terveydenhoitajan avovastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 7:45-10.30 ja ma-to klo 11.30-13, pe 7.45-10.30. Muina aikoina ajanvarauksella. Ensiaputilanteet hoidetaan ilman ajanvarausta.

Terveystarkastukset tehdään jokaiselle opiskelijalle ensimmäisen lukiovuoden aikana.

Koululääkäri

Ajanvaraukset lääkärille hoidetaan terveydenhoitajan kautta.

Lääkärintarkastus tehdään kaikille vuonna 1999 syntyneille pojille keväällä 2017. Tarkastus on samalla puolustusvoimien kutsuntatarkastus. Tarvittaessa lääkärintarkastus tehdään aiemmin. Tytöillä lääkärintarkastus on 1. tai 2. opintovuoden aikana.

Lukiopsykologi

Psykologi Niina Korhonen, puh. 044 718 4061, niina.korhonen@kuopio.fi

Vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.) tai sopimuksen mukaan lukiolla.

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelija- huoltoon saa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Hammashuolto

Kuopiolaisten hampaat hoidetaan pääterveysaseman hammashoitolassa alle 18-vuotiaille ilmaiseksi. Yli 18-vuotiaat saavat hammashoitoa halutessaan terveyskeskusmaksuin ja heidän on itse varattava aika. Ulkopaikkakuntalaiset voivat halutessaan varata ajan Kuopion terveyskeskuksen hammashoitolaan, puh. 017 186 611.

Muuta apua:

Mielenterveysongelmissa auttaa Nuorten mielenterveyspalvelu SIHTI (Puistokatu 18B). SIHTI auttaa koulunkäyntiin, opiskeluun, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien selvittämisessä. Palvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu 13-19 vuotiaille kuopiolaisille tai Kuopiossa opiskeleville nuorille. Ajanvaraus arkisin 11.30-13.30, puh. 044 718 1078

Lisäksi tarvittaessa auttaa:

 • Kuopion Kriisikeskus:
  ma-pe 8-21 ja la-su 14-21,
  puh. 017 262 7733 tai 017 262 7738
 • Irti huumeista-puhelin
  ma-to, puh. 017 262 4193
 • Päihdeklinikka:
  Puistokatu 14-16,
  puh. 044 718 3314