Opiskelijan tuet ja terveydenhuolto

Lukiossa opiskelija voi saada tukea opintoihinsa, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Opettajien lisäksi lukiolainen voi kääntyä erityisopettajan, lukiokuraattorin tai terveydenhoitajan puoleen. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa tuen piiriin, mutta opiskelijan tai huoltajien toivotaan ottavan rohkeasti myös itse yhteyttä tarvittaessa.

Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on pedagogista tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea lukivaikeuden, oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Tuki kohdistuu erityisesti oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Kaikille lukionsa aloittaville pidetään lukitesti. Lukitestillä kartoitetaan mahdollisia lukivaikeuden piirteitä, jotta saadaa selville lisätestien ja tukitoimien tarpeessa olevat opiskelijat.
Ensimmäisen vuositason erityisopettajana toimii Tarja Sorsa ja hän on tavattavissa Lumitilla torstaisin ja perjantaisin. Voit ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse 044 748 2210.
Jatkavien opiskelijoiden erityisopettajana toimii Karoliina Snellman. Hän on tavattavissa Kuopion taidelukio Lumitilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Erityisopettaja on Puistokoululla luokassa. Voit ottaa yhteyttä erityisopettajaan puhelimitse 044 718 1377  tai sähköpostitse karoliina.snellman@opedu.kuopio.fi.

 Kuraattori

Kuraattori Hanna Ahonen, puh. 044 718 4214 tai Wilman kautta.
Kuraattori on tavattavissa Lumitilla maanantaisin (paitsi koeviikoilla, koulun tapahtumapäivinä tai muun päällekkäisyyden vuoksi). Muina aikoina vastaanotto Käsityökatu 41.
Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa lukion aikana. Kuraattorin työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin ja toimii linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, asunto- ja toimeentuloasioihin, itsenäistymiseen, perhe- ja ihmissuhdeasioihin sekä jaksamiseen ja mielialaan liittyen tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättä- mällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa lain mukaan on järjestettävä samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelijahuoltoon saa pääsääntöisesti seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Lukiolaisen terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskeluterveydenhoitajat ja -lääkärit ovat osa opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään monialaisesti mm. opiskelijoiden ja huoltajien, opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien sekä oppilaitosten kanssa.  

Lumitin lukion terveydenhoitaja on Mervi Riihiluoma 

Vastaanotto sijaitsee pääterveysasemalla Tulliportinkatu 15, i-rappu, 4 krs. Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on pääterveysasemalla, Tulliportinkatu 15 H-oven kautta, ilmoittautuminen ensin potilastoimistossa. Lääkäriaika varataan terveydenhoitajan kautta. 

 

Koronatilanteen vuoksi terveydenhoitajan vastaanotolle tarvitaan aina ajanvaraus. 

Ajanvarauksen voit tehdä  

Pääset käyttämään ajanvarausta Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuollon sivuilta e-TERVEYSPALVELUT- painikkeen kautta.

 • Ensimmäisellä asiointikerralla täytä lomakkeet-osiossa sähköisen asioinnin suostumus!
 • Lista sähköisesti varattavista ajoista löytyy samalta sivulta. Asiointiin tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
 • Aloita ajanvaraus valitsemalla oma oppilaitoksesi. Tarkemmat ohjeet asiointiin löydät eTERVEYSPALVELUT- sivuilta.

 

 

Terveydenhoitajan puhelintunti on ma-pe klo 8.00- 8.30 ja 12-13 välisenä aikana.  

Muina aikoina terveydenhoitaja vastaa puheluihin mahdollisuuksien mukaan. Wilmaviesteihin pyritään vastaamaan saman päivän aikana ma-pe. Mikäli tarvitset sairauspoissaolotodistuksen koulua varten, soita terveydenhoitajalle heti aamulla ja sovi aika sairauden toteamista varten. 

 

Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhuollossa. Jos opiskeluterveydenhuollossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelijan asuin-/ opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen lääkärivastaanotolle. Sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä 18 vuotta täyttäneiltä peritään maksu (A7§) 20,60 e. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä opiskeluterveydenhuollon sairausvastaanottokäynnistä 15 vuotta täyttäneiltä peritään maksu (A25§) 50,80€. 

 

Koulutapaturmien korvaaminen 

Kuopion kaupunki on ottanut Vakuutusyhtiö Pohjolasta vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen sopimus nro 206 008727525/6 

Em. vakuutus ei korvaa opiskelijan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ja opiskelijan omaisuudelle (kun ei ole kysymyksessä tapaturma) mm. silmälaseille ja asusteille sattuneita vahinkoja. Vahinkoilmoitus on tehtävä koulusihteerille mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa vahinkotapahtumasta. 

 

Lukiolaisten terveystarkastukset 

Kaikki lukion aloittaneet opiskelijat kutsutaan terveydenhoitajan tarkastukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opiskelijalle varataan tarvittaessa ensimmäisenä opintovuonna myös lääkärintarkastus. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarpeen mukaan.  

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löydät osoitteesta:  https://www.kuopio.fi/kuopion-lukiot 

Video lukioiden terveydenhuoltopalveluista: https://player.vimeo.com/video/371616624 

 

Suun terveydenhuollon ajanvaraus ja neuvonta 

Osana opiskeluterveydenhuoltoa kaikki päätoimisesti Kuopiossa opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta hakea suun terveydenhuollon palveluja Kuopion terveyskeskuksesta. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua myös oman kotikuntansa terveyskeskukseen asiakkaaksi. 

Alle 18-vuotiaat kuopiolaiset kutsutaan automaattisesti (kirje kotiin) määräaikaistarkastuksiin. 

18 vuotta täyttäneet varaavat itse ajan soittamalla ajanvaraukseen. 

Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta ja haluat suun terveydenhuollon palveluja ota yhteyttä ajanvaraukseen, jotta tietosi saadaan ajan tasalle. Muualta muuttaneiden opiskelijoiden tiedot eivät siirry automaattisesti tietojärjestelmään.

p. 017 186 611

Ajanvaraus: ma-pe klo 7.45-11.00 

Hammaslääkäripäivystys:

p. 017 186 611 ma-pe klo 7.45-16.00, klo 16.00 jälkeen neuvontanumero p.116 117

https://www.kuopio.fi/fi/suun-ja-hampaiden-hoito 

 

Lukiopsykologi

Psykologi Tuulia Nicholls, puh. 044 718 4061, tuulia.nicholls@kuopio.fi

Vastaanotto Käsityökatu 41 tai sopimuksen mukaan lukiolla.

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelija- huoltoon saa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Lisäksi tarvittaessa auttaa:

 • Kuopion Kriisikeskus:
  ma-pe 8-21 ja la-su 14-21,
  puh. 017 262 7733 tai 017 262 7738
 • Irti huumeista-puhelin
  ma-to, puh. 017 262 4193
 • Turvakoti
  Ympärivuorokautisesti 017 183 393
 • Kasvatus- ja perheneuvola
 • Päihdeklinikka
  Puistokatu 14-16,
  puh. 044 718 3314