Opiskelijan tuet ja terveydenhuolto

Lukiossa opiskelija voi saada tukea opintoihinsa, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Opettajien lisäksi lukiolainen voi kääntyä erityisopettajan, lukiokuraattorin tai terveydenhoitajan puoleen. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa tuen piiriin, mutta opiskelijan tai huoltajien toivotaan ottavan rohkeasti myös itse yhteyttä tarvittaessa.

Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on pedagogista tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea lukivaikeuden, oppimisvaikeuksien, sairauden tai vamman vuoksi. Tuki kohdistuu erityisesti oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Kaikille lukionsa aloittaville pidetään lukitesti. Lukitestillä kartoitetaan mahdollisia lukivaikeuden piirteitä, jotta saadaa selville lisätestien ja tukitoimien tarpeessa olevat opiskelijat.

Lumitin erityisopettajana toimii Karoliina Snellman; hän on tavattavissa työhuoneessaan (3118) jokaisena koulupäivänä. Voit ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse 044 748 1377.

Kai­kil­le lu­ki­on­sa aloit­ta­vil­le pi­de­tään lu­ki­tes­ti (lisäys) sekä matematiikan osaamisalueita kartoittava matematiikkatesti.

 

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologien ja kuraattorien työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskelija voi keskustella psykologin ja kuraattorin kanssa luottamuksellisesti ja maksuttomasti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Psykologin ja kuraattorin työnjako on yksilöllisesti harkittavissa – tärkeintä on, että huoli otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Psykologin ja kuraattorin vastaanotolle hakeutumisessa voivat auttaa esimerkiksi vanhemmat, opiskeluterveydenhoitaja, ryhmä- tai opinto-ohjaaja.

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin palavereihin sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin.

Psykologit ja kuraattorit työskentelevät Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen tuen yksikössä ja 1/2023 alkaen Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon: Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin) tai Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse.

Kuopion kaupungin toisen asteen opiskeluhuollon verkkosivut Tukea toiseen

KURAATTORI

Kuraattori Sanna Vepsäläinen
puh. 044 718 1978 sanna.vepsalainen@kuopio.fi

Kuraattori on tavattavissa Lumitilla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin huoneessa 3117. Tapaamisia on mahdollista sopia myös opiskeluhuollon tiloihin osoitteessa Käsityökatu 41.

Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa lukion aikana. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan,

asunto- ja toimeentuloasioihin, itsenäistymiseen, perhe- ja ihmissuhdeasioihin sekä jaksamiseen ja mielialaan liittyen tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa. Kuraattorin työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa hänen läheisverkostonsa kanssa. Kuraattori neuvoo käytettävissä olevista palveluista ja ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin toimien linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä.

PSYKOLOGI

Psykologi Tuulia Nicholls puh.044 718 4061, tuulia.nicholls@kuopio.fi

Psykologi on tavattavissa Lumitilla pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin huoneessa 3117. Tarvittaessa tapaaminen voidaan sopia myös opiskeluhuollon tiloihin Käsityökatu 41.

Psykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ja koulukäyntiä. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Lukiolaisen terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Opiskeluterveydenhoitajat ja -lääkärit ovat osa opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään monialaisesti mm. opiskelijoiden ja huoltajien, opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien sekä oppilaitosten kanssa.

Lumitin lukion terveydenhoitaja on Mervi Riihiluoma.

Vastaanotto sijaitsee Lumit-lukion tiloissa Koljonniemenkatu 48-50, 3 krs. H 3121.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on pääterveysasemalla, Tulliportinkatu 15 H-oven kautta, ilmoittautuminen ensin potilastoimistossa. Lääkäriaika varataan terveydenhoitajan kautta.

Ajanvarauksen terveydenhoitajalle voit tehdä

 • puhelimitse ma-pe klo 8 -8.30, p. 044 718 6226
 • Wilman kautta · sähköisesti eTerveyspalvelun kautta: https://www.kuopio.fi/fi/eterveyspalvelut
 • käymällä avovastaanotolla varaamassa ajan

Terveydenhoitajan puhelintunti on ma-pe klo 8.00- 8.30.

Muina aikoina terveydenhoitaja vastaa puheluihin mahdollisuuksien mukaan. Wilmaviesteihin pyritään vastaamaan ma-pe 1-3 pv päivän aikana. Kiireellisemässä asiassa soita aamun puhelintunnilla, esim.mikäli tarvitset sairauspoissaolotodistuksen koulua varten.

Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhuollossa. Jos opiskeluterveydenhuollossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelijan asuin-/ opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen lääkärivastaanotolle. Sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä 18 vuotta täyttäneiltä peritään maksu (A7§) 20,60 e. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä opiskeluterveydenhuollon sairausvastaanottokäynnistä 15 vuotta täyttäneiltä peritään maksu (A25§) 50,80€.

Vastaanotto ilman ajanvarausta: ma-pe klo 12-12.45

 • ilman ajanvarausta voit asioida lyhyissä asioissa, esim. ensiapu, sairauksien hoito, ajanvarauksen tekeminen, rokotukset, ihottuman ms. näyttö, verenpaineenmittaus, pituus, paino jne. muu lyhyt asia.

Koulutapaturmien korvaaminen

Kuopion kaupunki on ottanut Vakuutusyhtiö Pohjolasta vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuk-sen sopimus nro 206 008727525/6

Em. vakuutus ei korvaa opiskelijan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ja opiskelijan omaisuudelle (kun ei ole kysymyksessä tapaturma) mm. silmälaseille ja asusteille sattuneita vahinkoja. Vahinkoilmoitus on tehtävä koulusihteerille mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa vahinkotapahtumasta.

Lukiolaisten terveystarkastukset

Kaikki lukion aloittaneet opiskelijat kutsutaan terveydenhoitajan tarkastukseen ensimmäisen luku-vuoden aikana. Opiskelijalle varataan tarvittaessa ensimmäisenä opintovuonna myös lääkärintarkas-tus. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarpeen mukaan. Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löydät osoitteesta:  https://www.kuopio.fi/kuopion-lukiot.

Suun terveydenhuollon ajanvaraus ja neuvonta

Osana opiskeluterveydenhuoltoa kaikki päätoimisesti Kuopiossa opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta hakea suun terveydenhuollon palveluja Kuopion terveyskeskuksesta. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua myös oman kotikuntansa terveyskeskukseen asiakkaaksi.

Alle 18-vuotiaat kuopiolaiset kutsutaan automaattisesti (kirje kotiin) määräaikaistarkastuksiin.
18 vuotta täyttäneet varaavat itse ajan soittamalla ajanvaraukseen.

Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta ja haluat suun terveydenhuollon palveluja ota yhteyttä ajanvaraukseen, jotta tietosi saadaan ajan tasalle. Muualta muuttaneiden opiskelijoiden tiedot eivät siirry automaattisesti tietojärjestelmään.
p. 017 186 611
Ajanvaraus: ma-pe klo 7.45-11.00

Hammaslääkäripäivystys:
p. 017 186 611 ma-pe klo 7.45-16.00, klo 16.00 jälkeen neuvontanumero p.116 117 https://www.kuopio.fi/fi/suun-ja-hampaiden-hoito

Hyvinvointialueelle siirryttäessä 1/ 2023 terveydenhoitopalveluiden järjestämisessä voi tapahtua muutoksia.

 

Lukiopsykologi

Psykologi Tuulia Nicholls, puh. 044 718 4061, tuulia.nicholls@kuopio.fi

Vastaanotto Käsityökatu 41 tai sopimuksen mukaan lukiolla.

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelija- huoltoon saa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Lisäksi tarvittaessa auttaa:

 • Kuopion Kriisikeskus:
  ma-pe 8-21 ja la-su 14-21,
  puh. 017 262 7733 tai 017 262 7738
 • Irti huumeista-puhelin
  ma-to, puh. 017 262 4193
 • Turvakoti
  Ympärivuorokautisesti 017 183 393
 • Kasvatus- ja perheneuvola
 • Päihdeklinikka
  Puistokatu 14-16,
  puh. 044 718 3314