Opiskelijan tuet ja terveydenhuolto

Lukiossa opiskelija voi saada tukea opintoihinsa, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Opettajien lisäksi lukiolainen voi kääntyä erityisopettajan, lukiokuraattorin tai terveydenhoitajan puoleen. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa tuen piiriin, mutta opiskelijan tai huoltajien toivotaan ottavan rohkeasti myös itse yhteyttä tarvittaessa.

Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on pedagogista tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea lukivaikeuden, oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Tuki kohdistuu erityisesti oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Kaikille lukionsa aloittaville pidetään lukitesti. Lukitestillä kartoitetaan mahdollisia lukivaikeuden piirteitä, jotta saadaa selville lisätestien ja tukitoimien tarpeessa olevat opiskelijat. Erityisopettajana toimii Pauliina Mauno. Hän on tavattavissa Kuopion taidelukio Lumitilla maanantaisin 8-14 ja parillisten viikkojen tiistaisin 8-12. Erityisopettaja on Puistokoululla luokassa P3. Voit ottaa yhteyttä erityisopettajaan puhelimitse 044 718 1377  tai sähköpostitse pauliina.mauno@opedu.kuopio.fi.

 Kuraattori

Kuraattori Sanna Pärssinen, puh. 044 718 4214, sanna.parssinen@kuopio.fi
Kuraattori on tavattavissa Lumitilla maanantaisin (paitsi koeviikoilla, koulun tapahtumapäivinä tai muun päällekkäisyyden vuoksi). Muina aikoina vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.).
Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa lukion aikana. Kuraattorin työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin ja toimii linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, asunto- ja toimeentuloasioihin, itsenäistymiseen, perhe- ja ihmissuhdeasioihin sekä jaksamiseen ja mielialaan liittyen tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättä- mällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa lain mukaan on järjestettävä samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelijahuoltoon saa pääsääntöisesti seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Lukiolaisen terveydenhuolto

LINKKI Toisen asteen tukipalveluihin Kuopiossa

Opiskeluterveydenhuollossa hoidetaan terveyttä koskevat asiat mm. terveystarkastukset, ehkäisyasiat, rokotukset, mieliala-asiat sekä koulupäivän aikana tapahtuneet ensiaputilanteet ja äkilliset sairastumiset.

Terveydenhoitaja

Lumitilla on kaksi terveydenhoitajaa.

Ryhmien A – C terveydenhoitaja on Heli Kolehmainen, puh. 044-7186559.

Sähköposti heli.kolehmainen@kuopio.fi

Ryhmien D – F terveydenhoitaja on Arja Manninen, puh. 044-7186562.

Sähköposti arja.manninen@kuopio.fi

Terveydenhoitajan vastaanotto on Pääterveysasemalla, Tulliportinkatu 15, i-porras ( sisäänkäynti Maaherrankadun puolelta ), 4 krs. Helin huone 481, Arjan huone 480

Terveydenhoitajan soittoaika ma – pe klo 7.45 – 8.15. Muuna aikana vastataan mahdollisuuksien mukaan.

Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta, päivystysvastaanotto, on ma – pe klo 11 – 13 myös Tulliportinkadulla.

Kyseisellä vastaanotolla hoidetaan akuutit asiat kuten tapaturmat ja äkilliset sairastumiset ja se toimii myös pääterveysaseman

4 krs:ssa.

Terveydenhoitajaan saa yhteyden myös Wilman kautta. Wilma viesteihin pyritään vastaamaan saman päivän aikana mutta Wilma ei ole kiireellisten asioiden hoitokanava.

Ajanvaraukset mieluiten puhelimitse tai sähköisesti eTerveyspalvelut kuvakkeen kautta       https://www.kuopio.fi/fi/kuopion-lukiot. Tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Esim. raskauden ehkäisyyn, jaksamiseen tai mielialaan liittyvät asiat hoidetaan ajanvarauksella.

Kaikille lukion aloittaville tehdään terveystarkastus 1. opiskeluvuoden aikana. Lääkärintarkastus tehdään tytöille 1. opiskeluvuoden aikana ja pojille 2. opiskeluvuoden keväällä.  Pojilla tämä on samalla kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.

Mikäli tarvitset sairauslomatodistuksen, voit hakea sen terveydenhoitajan päivystysvastaanotolta ilman ajanvarausta aamulla klo 8.00. Mikäli kotipaikkakuntasi on muu kuin Kuopio, voit tarvittaessa hakea sairaslomatodistuksen myös kotipaikkakuntasi terveysasemalta.

Sairauden hoito ja lääkäri

Aika opiskeluterveydenhuollon lääkärille varataan terveydenhoitajan kautta. Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito järjestetään pääsääntöisesti opiskeluterveydenhuollossa. Jos opiskeluterveydenhuollossa ei ole vapaita aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen lääkärivastaanotolle ja kaupungin akuuttivastaanotolle.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä opiskeluterveydenhuollon sairausvastaanottokäynnistä (lääkäriaika) 15 vuotta täyttäneiltä peritään maksu (A 25§) 50.80 € (ei koske terveystarkastuksia tai ehkäisyasioita). 18 vuotta täyttäneiltä peritään lääkärin sairausvastaanottokäynnistä käyntimaksu 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä kalenterivuoden käynniltä.

Hammashuolto

Alle 18-vuotiaat kutsutaan suuhygienistille / hammaslääkärille

Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat halutessaan varata ajan Kuopion terveyskeskuksen hammashoitolaan puh. 017-186611.

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löytyy Kuopion kaupungin nettisivuilta -> opiskeluterveydenhuolto -> lukiot (https://www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/kuopion-lukiot)

Kaikille lukion aloittaville tehdään terveystarkastus 1. opiskeluvuoden aikana. Lääkärintarkastus tehdään tytöille 1. opiskeluvuoden aikana ja pojille 2. opiskeluvuoden keväällä.  Pojilla tämä on samalla kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.

Mikäli tarvitset sairauslomatodistuksen, voit hakea sen terveydenhoitajan päivystysvastaanotolta ilman ajanvarausta aamulla klo 8.00. Mikäli kotipaikkakuntasi on muu kuin Kuopio, voit tarvittaessa hakea sairaslomatodistuksen myös kotipaikkakuntasi terveysasemalta.

 

Lukiopsykologi

Psykologi Tuulia Nicholls, puh. 044 718 4061, tuulia.nicholls@kuopio.fi

Vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.) tai sopimuksen mukaan lukiolla.

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelija- huoltoon saa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Muuta apua:

Mielenterveysongelmissa auttaa Nuorten mielenterveyspalvelu SIHTI (Puistokatu 18B). SIHTI auttaa koulunkäyntiin, opiskeluun, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien selvittämisessä. Palvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu 13-19 vuotiaille kuopiolaisille tai Kuopiossa opiskeleville nuorille. Ajanvaraus arkisin 11.30-13.30, puh. 044 718 1078

Lisäksi tarvittaessa auttaa:

 • Kuopion Kriisikeskus:
  ma-pe 8-21 ja la-su 14-21,
  puh. 017 262 7733 tai 017 262 7738
 • Irti huumeista-puhelin
  ma-to, puh. 017 262 4193
 • Päihdeklinikka:
  Puistokatu 14-16,
  puh. 044 718 3314