Opiskelijan tuet ja terveydenhuolto

Lukiossa opiskelija voi saada tukea opintoihinsa, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Opettajien lisäksi lukiolainen voi kääntyä erityisopettajan, lukiokuraattorin tai terveydenhoitajan puoleen. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa tuen piiriin, mutta opiskelijan tai huoltajien toivotaan ottavan rohkeasti myös itse yhteyttä tarvittaessa.

Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on pedagogista tukea opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea lukivaikeuden, oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Tuki kohdistuu erityisesti oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Kaikille lukionsa aloittaville pidetään lukitesti. Lukitestillä kartoitetaan mahdollisia lukivaikeuden piirteitä, jotta saadaa selville lisätestien ja tukitoimien tarpeessa olevat opiskelijat. Erityisopettajana toimii Karoliina Snellman. Hän on tavattavissa Kuopion taidelukio Lumitilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Erityisopettaja on Puistokoululla luokassa. Voit ottaa yhteyttä erityisopettajaan puhelimitse 044 718 1377  tai sähköpostitse karoliina.snellman@opedu.kuopio.fi.

 Kuraattori

Kuraattori Sanna Pärssinen, puh. 044 718 4214, sanna.parssinen@kuopio.fi
Kuraattori on tavattavissa Lumitilla maanantaisin (paitsi koeviikoilla, koulun tapahtumapäivinä tai muun päällekkäisyyden vuoksi). Muina aikoina vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.).
Kuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa lukion aikana. Kuraattorin työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Kuraattori ohjaa tarvittaessa muiden palvelujen piiriin ja toimii linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi poissaoloihin, opiskelumotivaatioon, elämänhallintaan, asunto- ja toimeentuloasioihin, itsenäistymiseen, perhe- ja ihmissuhdeasioihin sekä jaksamiseen ja mielialaan liittyen tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättä- mällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa lain mukaan on järjestettävä samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelijahuoltoon saa pääsääntöisesti seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Lukiolaisen terveydenhuolto

Terveydenhoitajat

Kuopion taidelukio Lumitin terveydenhoitaja on Mervi Riihiluoma puh. 044 718 6226

Ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­otto on Pää­ter­veys­a­se­man ti­lois­sa, Tul­li­por­tin­katu 15 I (käyn­ti Maa­her­ran­ka­dun puo­lel­ta), 4. krs.

Terveydenhoitajan puhelinaika on ma–pe klo 7.45–8.15.  Muina aikoina terveydenhoitaja vastaa puhelimeen mahdollisuuksien mukaan. Wilma viesteihin pyritään vastaamaan saman päivän aikana mutta Wilma ei ole kiireellisten asioiden hoitokanava.

Mi­kä­li tar­vit­set sai­raus­pois­sa­olo­to­dis­tuk­sen kou­lua var­ten, soi­ta ter­vey­den­hoi­ta­jal­le heti aa­mul­la ja sovi aika sai­rau­den to­te­a­mis­ta var­ten tai vaih­to­eh­toi­ses­ti voit käydä avovastaanotolla.

Opiskeluterveydenhuollon vastaanotto ilman ajanvarausta, avovastaanotto, on ma–pe klo 11 – 13.  Ilman ajanvarausta voit asioida kiireellisissä asioissa, esim. ensiapuun, sairauksien hoitoon, rokotuksiin, näytelähetteisiin liittyvissä asioissa tai muissa Sinulle akuuteissa asioissa.

Vastaanotolle pääsee myös ajanvarauksella.  Esimerkiksi raskauden ehkäisyyn, jaksamiseen, mielialaan, vaihtoon lähtöön ja elämäntapoihin liittyvät asiat hoidetaan ajanvarauksella.  Aika varataan joko puhelimitse tai sähköisesti eTerveyspalvelut  painikkeen kautta   https://www.kuopio.fi/fi/eterveyspalvelut  .  Tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Lääkäri

Lääkärin vastaanotolle voi varata ajan terveydenhoitajan kautta. Lääkäri ottaa vastaan Pääterveysasemalla. Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhoidossa. Jos opiskeluterveydenhoidossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti osoitteen mukaan terveyskeskuksen tiimilääkärivastaanotolle ja toissijaisesti kaupungin akuuttivastaanotolle.

 • 18 vuotta täyttäneiltä peritään lääkärin sairausvastaanoton käyntimaksu terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa  (A 7§) 20,60 €.
 • Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.
 • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt lääkärin sairausvastaanottokäynti 15 vuotta täyttäneiltä (A 25 §) 50,80 €

 

 

Lukiolaisen terveystarkastukset

Kaikki lukion aloittaneet opiskelijat kutsutaan terveydenhoitajan tarkastukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Terveystarkastuksessa käydään läpi opiskelijan ennalta täyttämä terveyskyselylomake. Lisäksi tytöille järjestetään ensimmäisenä opintovuonna lääkärintarkastus. Poikien lääkärin tarkastukset järjestetään kutsuntojen ennakkoterveystarkastusten yhteydessä pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden keväällä.

 

Hammashuolto

Alle 18-vuotiaat opiskelijat kutsutaan hammaslääkärille / suuhygienistille.

Ulkopaikkakuntalaiset voivat halutessaan varata ajan Kuopion terveyskeskuksen hammashoitolaan. Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. 15 vuotta täyttäneen asiakkaan perumatta jätetystä hammashuoltoajasta peritään asetusten mukaisesti 36,20 euroa.

Hammashuollon puhelinnumero: puh. 017-186 611 (myös tapaturma- ja särkyasiat).

 

Lukiopsykologi

Psykologi Tuulia Nicholls, puh. 044 718 4061, tuulia.nicholls@kuopio.fi

Vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.) tai sopimuksen mukaan lukiolla.

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon:

Yhteyden psykologiin tai kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse (soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai lähettämällä tekstiviestin). Yhteyden saa myös Wilman tai sähköpostin kautta, mutta tällöin on huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi siis tehdä aina puhelimitse. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Kiireellisissä asioissa mahdollisuus keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa järjestyy samalle tai seuraavalle työpäivälle. Ei-kiirellisissä asioissa ajan opiskelija- huoltoon saa seitsemän oppilaitoksen työpäivän kuluessa.

Muuta apua:

Mielenterveysongelmissa auttaa Nuorten mielenterveyspalvelu SIHTI (Puistokatu 18B). SIHTI auttaa koulunkäyntiin, opiskeluun, aikuistumiseen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien selvittämisessä. Palvelut ovat maksuttomia ja tarkoitettu 13-19 vuotiaille kuopiolaisille tai Kuopiossa opiskeleville nuorille. Ajanvaraus arkisin 11.30-13.30, puh. 044 718 1078

Lisäksi tarvittaessa auttaa:

 • Kuopion Kriisikeskus:
  ma-pe 8-21 ja la-su 14-21,
  puh. 017 262 7733 tai 017 262 7738
 • Irti huumeista-puhelin
  ma-to, puh. 017 262 4193
 • Päihdeklinikka:
  Puistokatu 14-16,
  puh. 044 718 3314