• Musiikkilinja
    Musiikkilinjalla voit normaalien lukioaineiden ohella opiskella musiikkia monipuolisesti kivassa seurassa. Tarjolla on niin klassista, kevyttä, viihdettä, rockia, jazzia, kansanmusiikkia kuin uutta musiikkiakin.

Musiikki

Taidelukio Lumit on musiikin erikoislukio eli musiikkilukio. Musiikissa on mahdollista erikoistua yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Opiskelija voi opiskella klassista ja rytmimusiikkia, saada yksityisopetusta laulussa ja yhdessä instrumentissa. Opiskelijat osallistuvat ryhmämusisointiin kuorossa, lauluyhtyeissä, orkesterissa ja bänditoiminnassa. Lumitissa saat mahdollisuuden opiskella muusikon perusvalmiuksia, kuten musiikin teoriaa, säveltapailua ja musiikin historiaa monipuolisesti aina länsimaisen taidemusiikin varhaisvaiheista moderniin taidemusiikkiin. Kurssivalikoimaamme kuuluvat myös jazz-, rock-pop- ja viihdemusiikin historia sekä kansanmusiikki ja maailmanmusiikki.

Kaikkien, niin musiikki-, tanssi-, ilmaisutaito- kuin yleislukiolaisten, on suoritettava yksi valtakunnallinen musiikin pakollinen kurssi (MU). Musiikkilinjalaisille suositellaan, että kurssi suoritetaan 1.opintovuoden alussa ennen musiikkitiedon (MUTI) kursseja.

Valtakunnallisen pakollisen kurssin lisäksi musiikkilukiolasten on suoritettava päättötodistuksen saadakseen vähintään 12 koulumme erikoiskurssia. Näihin 12 kurssiin sisältyy

  • musiikkitietoa (MUTI), jota on suoritettava pakollisena neljä kurssia
  • musiikin teoriaa ja säveltapailua (MUTE), jota on suoritettava vähintään kolme kurssia
  • yhteismusisointia (MUYH), jota on suoritettava vähintään kaksi kurssia oman koulun tarjonnasta

Muut musiikin kurssit, kuten solistiset aineet (MUSO), musiikkiteknologia (MUTT) tai musiikin soveltavat kurssit (MUJO, MUKE, MUVA, MUDI, MUPR) voi valita vapaasti. Huom! solistisen laulun ja soiton opinnoissa on tiettyjä poikkeuksia.

Katso tarkemmat kurssisisällöt opetussuunnitelmasta: TÄÄLTÄ

Musiikkitieto (MUTI)

On suositeltavaa, että MUTI kurssit 1-3 suoritetaan numerojärjestyksessä siten, että MUTI 1 kurssi, Länsimainen taidemusiikki 1, ensimmäisen opintovuoden syksyllä, MUTI 2 kurssi, Länsimainen taidemusiikki 2, ensimmäisen opintovuoden keväällä ja MUTI 3 kurssi, Uusi musiikki, toisen opintovuoden syksyllä. MUTI 4 kurssin, Suomalainen musiikki, voi suorittaa periaatteessa milloin vain, mutta on suositeltavaa suorittaa se vasta MUTI 1-3 kurssin jälkeen toisen opintovuoden keväällä. MUTI 5, Maailman musiikkikulttuurit, ja MUTI 6, Afroamerikkalainen musiikki, kurssit voi suorittaa vapaasti. Niistä jompikumpi on pakollinen. On suositeltavaa suorittaa vähintään kaksi MUTI -kurssia lukuvuodessa.

Musiikin teoria ja säveltapailu (MUTE)

MUTE -kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Opiskelija aloittaa opiskelunsa oman lähtötasonsa mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Kuopion Konservatorion musiikin teorian ja säveltapailun tentteihin.

Yhteismusisointi (MUYH)

Yhteismusisointi tapahtuu pääsääntöisesti johtonumerolla 7 sekä oppituntien ulkopuolella klo 16 jälkeen erikseen sovittuina aikoina. Yhteismusisointikurssit ovat hajautettu useampien jaksojen ajalle, joten opiskelijan tulee huomioida tämä valitessaan kursseja. Pääsääntöisesti yhden lukukauden opiskelu (noin 1 tunti = 75 min/viikko) vastaa noin yhtä kurssia. Yhteismusisoinnin pakolliset kaksi kurssia on suoritettava kolmannen opintovuoden syyslukukauden loppuun mennessä! Kuoron, orkesterin, lauluyhtyeiden, bändien, big bandin, kamarikuoron sekä muiden mahdollisten yhteismusisointimuotojen tunnit sovitaan opettajan kanssa erikseen. Yhteismusisoinnin kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti.

Solistiset aineet (MUSO)

Solististen aineiden opiskelusta sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa lukuvuoden alussa sekä ennen jokaista koeviikkoa ja jaksoa. Solistinen laulun opiskelu alkaa ryhmäopetuksena. Laulun perusteet -ryhmä kokoontuu syyslukukauden aikana noin 10 kertaa. Opetuksen aikataulu ilmoitetaan erikseen syksyn alussa. Ryhmäopintojakson hyväksytysti suorittaminen on edellytyksenä henkilökohtaisten tuntien saamiselle, jotka alkavat kevätlukukaudella.

Solistisen aineen opiskelua koskevat samat poissaolosäännöt kuin muitakin aineita. Poissaolojen vuoksi opinto-oikeus voidaan siirtää toiselle opiskelijalle.

Seuraavan vuoden solistisen aineen opetukseen on muistettava ilmoittautua edellisen lukuvuoden keväällä!

Huom! Lukio ei korvaa opiskelijoiden soittimille tapahtuneita vahinkoja. Suosittelemme soitinvakuutusta tai vastaavaa.

Musiikin soveltavat kurssit

Lukiossamme järjestetään vuosittain erilaisia soveltavia kursseja, joita ovat mm. musiikin johtamisen perusteet, vapaa säestys, musiikkiproduktiokurssit ja muusikkojen tanssikurssit. Kursseja ei välttämättä valita Wilmassa, vaan niistä tiedotetaan ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. Huom! Musiikkiteknologiakurssit (MUTT 1-4) järjestetään pääsääntöisesti vuosittain ja ne valitaan Wilman kautta kurssitarjottimelta! Vuosittain järjestettävistä musiikin soveltavista kursseista lisätietoja mm. syksyn informaatiotilaisuudessa.

*********************************************************************************************************************************************

Syksyn informaatiotilaisuudet

Lukuvuoden alussa pidetään musiikin opiskelusta yhteisiä informaatiotilaisuuksia, joissa tiedotetaan yhteismusisoinnista ja solistisen opetuksen alkamisesta. Läsnäolo näissä tilaisuuksissa on välttämätön! Tilaisuuksien aikataulut löytyvät toimintakalenterista.

Musiikin tasosuoritukset koulun ulkopuolella

Jos opiskelija suorittaa lukioaikanaan lukion kursseja vastaavia opintoja muissa oppilaitoksissa, kuten konservatoriossa tai muissa taideoppilaitoksissa, ne voidaan anomuksesta hyväksyä kurssisuorituksiksi. Musiikkikurssien osalta todistukset on toimitettava kansliaan tai suoraan musiikkilinjan vastaavalle, lehtori Juha Hilanderille. Hän tarkistaa vastaavuudet. Kurssit vahvistaa rehtori. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää lisäsuorituksia. Hyväksi luettavat kurssit eivät voi sisältyä erikoislukion pakollisiin musiikin kursseihin, mutta lasketaan lukion kokonaisoppimäärään (75 kurssia).

Musiikinopettajat

Kaikki musiikinopettajat opastavat musiikin opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Seuraavasta näet, kenen puoleen voit kääntyä mm. seuraavissa asioissa.

Juha Hilander, lehtori
  • musiikkilinjan vastaava
  • solistisen aineen opetuksen järjestäminen
  • opintojen hyväksilukeminen
  • yhteismusisointi, erityisesti orkesteri ja big band
  • musiikkiteknologia
  • jatko-opinnot
  • musiikkiopinnoissa ohjaaminen
Anne-Maaret Lamminmäki, lehtori
  • Musiikkilukioyhdistys
  • solistiset aineet, piano
  • teoriaopetus
Mari Koistinen, lehtori
  • laulumusiikki
  • yhteismusisointi ja tyttökuoro
  • musiikkiopinnoissa ohjaaminen
  • jatko-opinnot
Siiri Ahtola, musiikinopettaja
  • laulumusiikki
  • yhteismusisointi, kamarikuoro ja lauluyhtyeet
Ville Heikkinen, lehtori
  • bändit
  • musiikkiteknologia
  • valo- ja äänitekniikka

Harjoittelu lukion tiloissa

Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella koulun tiloissa mm. solistista ainettaan pääsääntöisesti klo 16–20.30 välisenä aikana muun opetuksen päätyttyä. Jokaisen jakson alussa voi merkitä harjoitustilan ovessa olevaan lukujärjestykseen harjoitusajat. Pianoluokat on varattu ensisijaisesti pianisteille ja bänditila rumpaleille ja bändeille. Jos olet viimeinen luokassa, sulje ikkunat ja ovet, sammuta valot ja huolehdi siitä, että luokka jää siistiksi. Ovia ei saa teljetä auki! Bänditilan harjoitusvuoroista on sovittava erikseen joko bändiopettajan tai musiikkilinjan vastaavan opettajan kanssa.

Musiikkivälineiden lainaaminen

Koulun soittimien ja mm. äänentoistolaitteiden lainaamisesta on ehdottomasti sovittava musiikkilinjan vastaavan opettajan kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen lainaamista. Väärinkäytöstä seuraa rangaistuksia!

Kuopion kaupunginorkesterin kummikoulu

Lukiomme on Kuopion kaupunginorkesterin kummikoulu, joka tarkoittaa, että teemme tiivistä yhteistyötä orkesterin ja mm. sen kapellimestareiden ja vierailijoiden kanssa. Lisätietoja kummikoulutoiminnasta musiikinopettajilta.

Musiikin yhteistyötahot

Lukiomme toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden musiikki- ja taideoppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.

yokirkko4

14