• Musiikkilinja
  Musiikkilinjalla voit normaalien lukioaineiden ohella opiskella musiikkia monipuolisesti kivassa seurassa. Tarjolla on niin klassista, kevyttä, viihdettä, rockia, jazzia, kansanmusiikkia kuin uutta musiikkiakin.

Musiikki

Musiikkilinja

Kuopion taidelukio Lumitin musiikkilinja on musiikin valtakunnallinen erikoislukio eli musiikkilukio.

Musiikkilukiossa voit:

 • yhdistää lukio-opinnot ja musiikin harrastuksesi mielekkäästi
 • opiskella muusikon perusvalmiuksia monipuolisesti teorian ja käytännön tekemisen kautta
 • tutustua eri musiikin lajeihin laidasta laitaan
 • erikoistua musiikissa omien mielenkiinnon kohteittesi mukaan
 • saada yksityisiä laulutunteja sekä soittotunteja yhdestä haluamastasi soittimesta
 • laulaa kuoroissa ja lauluyhtyeissä
 • soittaa koulun orkestereissa ja erilaisissa soitinyhtyeissä sekä bändeissä
 • osallistua erilaisiin musikaaleihin, produktioihin ja konsertteihin
 • laajentaa taitojasi ja osaamistasi erilaisilla soveltavilla opintokokonaisuuksilla musiikkiteknologian eri alojen, biisinkirjoituksen, sovittamisen ja musiikinjohtamisen parissa

 

Musiikkilukiosta saat hyvät musiikilliset perusvalmiudet jatko-opintojasi ajatellen. Musiikki voi lukioaikana toimia sinulle virkistävänä ja tärkeänä harrastuksena vaikka et hakisikaan musiikin ammattiopintoihin lukion jälkeen. Lukion huipennuksena painat päähäsi valkolakin ja voit jatkaa opintojasi missä tahansa taiteen tai tieteen alan jatko-opiskelupaikassa.

Musiikkilukioon valitaan vuosittain 52 opiskelijaa. Taidelukio Lumit kuuluu valtakunnalliseen toisen asteen yhteishakuun. Haun jälkeen jokaiselle hakijalle lähetetään sähköinen kutsu pääsykokeeseen. Pääsykokeet järjestetään keväisin toukokuun alussa. Lue pääsykokeista lisää pääsivun ”hakeminen” -linkin alta tai klikkaamalla TÄSTÄ.

 

Tiedustelut ja yhteydenotot:

Musiikkilinjan vastaava lehtori Ville Heikkinen p. 044-7181402

Opinto-ohjaajat Reetta Varis p. 044 718 5105, Timo Kotilainen p. 044 718 4628 ja Hetti Rytsy p. 044 718 4648

Kanslia p. 044 718 4583

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@opedu.kuopio.fi

 

MUSIIKKILUKIO-OPINNOT TAIDELUKIO LUMITISSA

 

Kaikkien, niin musiikki-, tanssi-, ilmaisutaito- kuin yleislukiolaisten, on suoritettava valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen MU1 -opintojakso. Musiikkilinjalaisille suositellaan, että opintojakso suoritetaan 1.opintovuoden alussa.

Valtakunnallisen pakollisen opintojakson lisäksi musiikkilukiolasten on suoritettava päättötodistuksen saadakseen vähintään 24 opintopistettä. Näihin 12 kurssiin sisältyy

 • Vähintään kolme (3) musiikkitiedon ja tuntemuksen opintojaksoa (MUTI), joista MUTI1 ja MUTI2 opintojaksot kuuluvat kaikkien opinto-ohjelmaan, yhteensä vähintään 6 op.
 • Vähintään kolme (3) musiikin hahmottamisen opintojaksoa (MUHA) omasta lähtötasosta alkaen, yhteensä vähintään 6 op.
 • Vähintään kolme (3) opintojaksoa yhteismusisointia (MUSA) oman koulun tarjonnasta, joista vähintään yhden opintojakson on oltava kuorossa suoritettu opintojakso. Yhteensä vähintään 6 op.

Muut erikoislukion opintojaksot voi valita vapaasti.

 

Katso tarkemmat kurssisisällöt opetussuunnitelmasta:

Musiikin opetussuunnitelma (2016)

Musiikin opetussuunnitelma (2021) 

 

Musiikkitieto (MUTI)

On suositeltavaa, että MUTI opintojaksot 1-3 suoritetaan numerojärjestyksessä siten, että MUTI 1 (Länsimainen taidemusiikki 1) ensimmäisen opintovuoden syksyllä, MUTI 2 (Länsimainen taidemusiikki 2) ensimmäisen opintovuoden keväällä ja MUTI 3 (Uusi musiikki) toisen opintovuoden syksyllä.

MUTI 4 opintojakson (Suomalainen musiikki) voi suorittaa periaatteessa, milloin vain, mutta on suositeltavaa suorittaa se vasta MUTI 1-3 opintojakson jälkeen toisen opintovuoden keväällä. MUTI 5, Maailman musiikkikulttuurit, ja MUTI 6, Afroamerikkalainen musiikki, opintojaksot voi suorittaa vapaasti. On suositeltavaa suorittaa vähintään kaksi MUTI -kurssia lukuvuodessa.

Musiikin hahmottaminen (MUHA)

MUHA -opintojaksot on suoritettava numerojärjestyksessä. Opiskelija aloittaa opiskelunsa oman lähtötasonsa mukaan. Esimerkiksi jos opiskelija aloittaa MUTEn opiskelun opintojaksosta numero 2, hänen tulee suorittaa numerojärjestyksessä opintojaksot 2, 3 ja 4.

Muissa musiikkioppilaitoksissa suoritettujen opintojen ja tutkintojen hyväksilukemiset sekä korvaavuudet sovitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoja saat musiikin lehtoreilta.

Yhteismusisointi (MUSA)

Yhteismusisointi kuoroissa ja orkestereissa tapahtuu pääsääntöisesti johtonumerolla 8 sekä oppituntien ulkopuolella klo 16 jälkeen erikseen sovittuina aikoina. Yhteismusisoinnin opintojaksot ovat hajautettu ympärivuotiseksi, joten opiskelijan tulee huomioida tämä valitessaan opintojaksoja. Yhteismusisoinnin pakolliset kolme opintojaksoa (6 op.) on suoritettava kolmannen opintovuoden syyslukukauden loppuun mennessä! Jokaisen musiikkilinjalaisen tulee suorittaa vähintään 2 opintopistettä kuoroon osallistuen. Kuoron, orkesterin, lauluyhtyeiden, bändien sekä muiden yhteismusisointimuotojen tunnit sovitaan opettajan kanssa erikseen. Yhteismusisoinnin opintojaksoja ei voi suorittaa itsenäisesti.

Solistiset aineet (MULA/MUSO)

Koulussamme voi opiskella solistisena aineena laulua ja soittoa. Solististen aineiden opiskelusta sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa lukuvuoden alussa sekä ennen jokaista jaksoa ja päättöviikkoa. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat saavat ns. täyden opetusresurssin opetusta ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat puolet tästä.

Solistinen laulun (MULA) opiskelu alkaa ryhmäopetuksena. Laulun perusteet -opintojakso (TMU48, ks. LOPS) kokoontuu 2. jaksossa, joka pitää olla suoritettuna laulutunneille pääsemiseksi. Laulun perusteet –opintojakso toteutuu vain 2. jaksossa vuosittain. Sen jälkeen laulutunnit alkavat kevätlukukaudella. Lisätietoja laulunopettajilta.

Instrumenttiopetus (MUSO) toteutuu yksityistunteina ja jokainen musiikkilinjalainen on siihen oikeutettu. Oppilas voi itse valita haluamansa instrumentin. Jos oppilas soittaa jo jotakin instrumenttia muussa musiikkioppilaitoksessa, olisi suositeltavaa että opiskelija ei opiskele samaa instrumenttia koulun tarjoamassa instrumenttiopetuksessa.

Solistisen aineen opiskelua koskevat samat poissaolosäännöt kuin muitakin aineita. Jos opiskelija keskeyttää ilman pätevää syytä solistisen aineen opetuksen tai on paljon poissa ilman syytä, hän voi menettää oikeutensa opetukseen.

Seuraavan vuoden solistisen aineen opetukseen on ilmoittauduttava edellisen lukuvuoden keväällä!

Huom! Lukio ei korvaa opiskelijoiden soittimille tapahtuneita vahinkoja. Suosittelemme soitinvakuutusta tai vastaavaa.

Musiikkiteknologia (MUTE)

Musiikkiteknologian opintojaksot MUTE1-4 (1 Notaatio ja transkriptio, 2 Musiikkiteknologiset sovellukset, 3 Ääni- ja valotekniikka sekä 4 Studiotekniikka, TMU14-20, ks. LOPS ) järjestetään pääsääntöisesti vuosittain ja ne valitaan Wilman kautta. Osa kursseista järjestetään periodisesti ja/tai koulupäivän jälkeen. Ääni- ja valotekniikan (MUTE3) opintojakson voi suorittaa useaan kertaan, jos opiskelija haluaa syventää tietojaan ja taitojaan sekä toimia aktiivisesti ääni- ja valotekniikan tehtävissä.

Musiikin soveltavat opintojaksot

Lukiossamme järjestetään vuosittain erilaisia soveltavia kursseja, joita ovat:

Musiikin johtamisen perusteet (MUJO), musiikin sovittaminen (MUSO), musiikkiproduktiot (MUPR), biisinkirjoitus (MUBI) ja musiikkilukiopäivien työskentely (MULU). Kursseja ei välttämättä valita Wilmassa, vaan niistä tiedotetaan ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. Vuosittain järjestettävistä musiikin soveltavista kursseista lisätietoja mm. syksyn informaatiotilaisuudessa.

 

 

Syksyn informaatiotilaisuudet

Lukuvuoden alussa pidetään musiikin opiskelusta yhteisiä informaatiotilaisuuksia, joissa tiedotetaan yhteismusisoinnista ja solistisen opetuksen alkamisesta. Läsnäolo näissä tilaisuuksissa on välttämätön! Tilaisuuksien aikataulut löytyvät toimintakalenterista.

Musiikin tasosuoritukset koulun ulkopuolella

Jos opiskelija suorittaa lukioaikanaan lukion opintojaksoja vastaavia opintoja muissa oppilaitoksissa, kuten konservatoriossa tai muissa taideoppilaitoksissa, ne voidaan anomuksesta hyväksyä suorituksiksi. Suoritettujen opintojaksojen osalta todistukset on toimitettava musiikkilinjan vastaavalle Ville Heikkiselle. Päätökset hyväksilukemisesta tekee rehtori. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää lisäsuorituksia. Hyväksi luettavat opintojaksot eivät voi sisältyä erikoislukion pakollisiin musiikin opintojaksoihin, mutta lasketaan lukion kokonaisoppimäärään (75 opintojaksoa / 150 opintopistettä).

Musiikinopettajat

Kaikki musiikinopettajat opastavat musiikin opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Seuraavasta näet, kenen puoleen voit kääntyä mm. seuraavissa asioissa.

Ville Heikkinen, musiikinopettaja

 • musiikkilinjan vastaava lehtori
 • solistisen aineen opetuksen järjestäminen
 • bändien ohjaaminen
 • vapaasäestys
 • musiikkiteknologia
 • valo- ja äänitekniikka

 

Juha Hilander, musiikinopettaja

 • MUTE ja MUTI -opetus
 • yhteismusisointi; erityisesti kuoro, orkesteri

 

Mari Koistinen, musiikinopettaja

 • laulun perusteet ja laulu
 • MUTE ja MUTI -opetus

 

Touko Raatikainen, musiikinopettaja

 • kuoronjohto
 • viihdeorkesterin johto
 • produktiomusiikin johto
 • vapaasäestyksen ja pasuunan opetus

Pauliina Vuorinen, laulunopettaja

 • laulu ja lauluyhtyeet

 

Harjoittelu lukion tiloissa

Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella koulun tiloissa mm. solistista ainettaan pääsääntöisesti klo 16–20.30 välisenä aikana muun opetuksen päätyttyä. Pianoluokat on varattu ensisijaisesti pianisteille ja bänditila rumpaleille ja bändeille. Jos olet viimeinen luokassa, sulje ikkunat ja ovet, sammuta valot ja huolehdi siitä, että luokka jää siistiksi. Ovia ei saa teljetä auki! Bänditilan harjoitusvuoroista on sovittava erikseen bändiopettajan kanssa.

Musiikkivälineiden lainaaminen

Koulun soittimien ja mm. äänentoistolaitteiden lainaamisesta on ehdottomasti sovittava musiikkilinjan vastaavan opettajan kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen lainaamista.

Kuopion kaupunginorkesterin kummikoulu

Lukiomme on Kuopion kaupunginorkesterin kummikoulu, joka tarkoittaa, että teemme tiivistä yhteistyötä orkesterin ja mm. sen kapellimestareiden ja vierailijoiden kanssa. Lisätietoja kummikoulutoiminnasta musiikinopettajilta.

Musiikin yhteistyötahot

Lukiomme toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden musiikki- ja taideoppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Kuopion Konservatorio, Savonia Ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto Aalto/Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö sekä paikalliset kuorot ja muut musiikkiyhteisöt.