• Musiikkilinja
  Musiikkilinjalla voit normaalien lukioaineiden ohella opiskella musiikkia monipuolisesti kivassa seurassa. Tarjolla on niin klassista, kevyttä, viihdettä, rockia, jazzia, kansanmusiikkia kuin uutta musiikkiakin.

Musiikki

Taidelukio Lumit on musiikin valtakunnallinen erikoislukio eli musiikkilukio. Musiikissa on mahdollista erikoistua yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Voit opiskella sekä klassista että rytmimusiikkia, saada yksityisopetusta laulussa ja yhdessä instrumentissa. Lumitissa saat mahdollisuuden opiskella muusikon perusvalmiuksia, kuten musiikin teoriaa, säveltapailua ja musiikin historiaa monipuolisesti aina länsimaisen taidemusiikin varhaisvaiheista moderniin taidemusiikkiin. Kurssivalikoimaamme kuuluvat myös jazz-, rock-pop- ja viihdemusiikin historia sekä kansanmusiikki ja maailmanmusiikki. Musiikkiteknologiassakin koulussamme on laaja ja monipuolinen kurssivalikoima. Yhteismusisointia voit harrastaa kuorossa, lauluyhtyeissä, orkesterissa ja bänditoiminnassa. Lisäksi pääset halutessasi esiintymään erilaisissa konserteissa, matineoissa ja prokkiksissa.

Kaikkien, niin musiikki-, tanssi-, ilmaisutaito- kuin yleislukiolaisten, on suoritettava yksi valtakunnallinen musiikin pakollinen kurssi (MU). Musiikkilinjalaisille suositellaan, että kurssi suoritetaan 1.opintovuoden alussa ennen musiikkitiedon (MUTI) kursseja.

Valtakunnallisen pakollisen kurssin lisäksi musiikkilukiolasten on suoritettava päättötodistuksen saadakseen vähintään 12 koulumme erikoiskurssia. Näihin 12 kurssiin sisältyy

 • musiikkitietoa (MUTI), jota on suoritettava vähintään neljä (4) kurssia, joista MUTI1 ja MUTI2 kurssit ovat kaikille musiikkilinjalaisille pakollisia
 • musiikin teoriaa ja säveltapailua (MUTE), jota on suoritettava vähintään kolme (3) kurssia
 • yhteismusisointia (MUYH), jota on suoritettava vähintään kaksi (2) kurssia oman koulun tarjonnasta

Muut musiikin kurssit, kuten solistiset aineet (MUSO), musiikkiteknologia (MUTT) tai musiikin soveltavat kurssit (MUJO, MUKE, MUVA, MUDI, MUPR) voi valita vapaasti. Huom! solistisen laulun ja soiton opinnoissa on tiettyjä poikkeuksia.

Katso tarkemmat kurssisisällöt opetussuunnitelmasta: TÄÄLTÄ

Musiikkitieto (MUTI)

On suositeltavaa, että MUTI kurssit 1-3 suoritetaan numerojärjestyksessä siten, että MUTI 1 kurssi, Länsimainen taidemusiikki 1, ensimmäisen opintovuoden syksyllä, MUTI 2 kurssi, Länsimainen taidemusiikki 2, ensimmäisen opintovuoden keväällä ja MUTI 3 kurssi, Uusi musiikki, toisen opintovuoden syksyllä.

MUTI 4 kurssin, Suomalainen musiikki, voi suorittaa periaatteessa, milloin vain, mutta on suositeltavaa suorittaa se vasta MUTI 1-3 kurssin jälkeen toisen opintovuoden keväällä. MUTI 5, Maailman musiikkikulttuurit, ja MUTI 6, Afroamerikkalainen musiikki, kurssit voi suorittaa vapaasti. On suositeltavaa suorittaa vähintään kaksi MUTI -kurssia lukuvuodessa.

Musiikin teoria ja säveltapailu (MUTE)

MUTE -kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Opiskelija aloittaa opiskelunsa oman lähtötasonsa mukaan. Esimerkiksi jos opiskelija aloittaa MUTEn opiskelun kurssista numero 2, hänen tulee suorittaa numerojärjestyksessä kurssit 2, 3 ja 4.

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Kuopion Konservatorion musiikin teorian ja säveltapailun tentteihin. Lisätietoja saat musiikin lehtoreilta.

Yhteismusisointi (MUYH)

Yhteismusisointi tapahtuu pääsääntöisesti johtonumerolla 7 sekä oppituntien ulkopuolella klo 16 jälkeen erikseen sovittuina aikoina. Yhteismusisointikurssit ovat hajautettu useampien jaksojen ajalle, joten opiskelijan tulee huomioida tämä valitessaan kursseja. Pääsääntöisesti yhden lukukauden opiskelu (noin 1 tunti = 75 min/viikko) vastaa noin yhtä kurssia. Yhteismusisoinnin pakolliset kaksi kurssia on suoritettava kolmannen opintovuoden syyslukukauden loppuun mennessä! Kuoron, orkesterin, lauluyhtyeiden, bändien, big bandin sekä muiden mahdollisten yhteismusisointimuotojen tunnit sovitaan opettajan kanssa erikseen. Yhteismusisoinnin kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti.

Solistiset aineet (MUSO)

Koulussamme voi opiskella solistisena aineena laulua ja soittoa. Solististen aineiden opiskelusta sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa lukuvuoden alussa sekä ennen jokaista koeviikkoa ja jaksoa. Solistinen laulun opiskelu alkaa ryhmäopetuksena. Laulun perusteet -ryhmä kokoontuu syyslukukauden aikana noin 14 kertaa, oppitunti kerran viikossa hajautetusti 1. ja 2. jakson aikana. Opetuksen aikataulu ilmoitetaan erikseen syksyn alussa. Ryhmäopintojakson hyväksytysti suorittaminen on edellytyksenä henkilökohtaisille tunneille pääsemiselle. laulutunnit alkavat kevätlukukaudella.

Solistisen aineen opiskelua koskevat samat poissaolosäännöt kuin muitakin aineita. Poissaolojen vuoksi solistisen aineen opinto-oikeus voidaan poistaa.

Seuraavan vuoden solistisen aineen opetukseen on ilmoittauduttava edellisen lukuvuoden keväällä!

Huom! Lukio ei korvaa opiskelijoiden soittimille tapahtuneita vahinkoja. Suosittelemme soitinvakuutusta tai vastaavaa.

Musiikkiteknologia (MUTT)

Musiikkiteknologiakurssit (MUTT 1-4) järjestetään pääsääntöisesti vuosittain ja ne valitaan Wilman kautta kurssitarjottimelta. Osa kursseista järjestetään periodisesti ja/tai koulupäivän jälkeen.

Musiikin soveltavat kurssit

Lukiossamme järjestetään vuosittain erilaisia soveltavia kursseja, joita ovat mm. musiikin johtamisen perusteet, vapaa säestys, musiikkiproduktiokurssit ja muusikkojen tanssikurssit. Kursseja ei välttämättä valita Wilmassa, vaan niistä tiedotetaan ja niihin ilmoittaudutaan erikseen. Vuosittain järjestettävistä musiikin soveltavista kursseista lisätietoja mm. syksyn informaatiotilaisuudessa.

*****************************************************************************

Syksyn informaatiotilaisuudet

Lukuvuoden alussa pidetään musiikin opiskelusta yhteisiä informaatiotilaisuuksia, joissa tiedotetaan yhteismusisoinnista ja solistisen opetuksen alkamisesta. Läsnäolo näissä tilaisuuksissa on välttämätön! Tilaisuuksien aikataulut löytyvät toimintakalenterista.

Musiikin tasosuoritukset koulun ulkopuolella

Jos opiskelija suorittaa lukioaikanaan lukion kursseja vastaavia opintoja muissa oppilaitoksissa, kuten konservatoriossa tai muissa taideoppilaitoksissa, ne voidaan anomuksesta hyväksyä kurssisuorituksiksi. Musiikkikurssien osalta todistukset on toimitettava musiikkilinjan vastaavalle Ville Heikkiselle. Hän tarkistaa vastaavuudet. Päätökset hyväksi lukemisesta tekee rehtori. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää lisäsuorituksia. Hyväksi luettavat kurssit eivät voi sisältyä erikoislukion pakollisiin musiikin kursseihin, mutta lasketaan lukion kokonaisoppimäärään (75 kurssia).

Musiikinopettajat

Kaikki musiikinopettajat opastavat musiikin opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Seuraavasta näet, kenen puoleen voit kääntyä mm. seuraavissa asioissa.

Juha Hilander, lehtori

 • MUTE ja MUTI -opetus
 • solistisen aineen opetuksen järjestäminen
 • opintojen hyväksilukeminen
 • yhteismusisointi, erityisesti kuoro, orkesteri ja big band
 • musiikkiopinnoissa ohjaaminen
 • jatko-opinnot

Mari Koistinen, lehtori

 • laulun perusteet ja laulu
 • yhteismusisointi, erityisesti kuoro
 • MUTE ja MUTI -opetus
 • musiikkiopinnoissa ohjaaminen
 • jatko-opinnot

Ville Heikkinen, lehtori

 • musiikkilinjan vastaava
 • bänditoiminta
 • vapaasäestys
 • musiikkiteknologia
 • valo- ja äänitekniikka

Elsi Kinnunen, musiikinopettaja

 • laulu ja lauluyhtyeet

 

Harjoittelu lukion tiloissa

Opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella koulun tiloissa mm. solistista ainettaan pääsääntöisesti klo 16–20.30 välisenä aikana muun opetuksen päätyttyä. Jokaisen jakson alussa voi merkitä harjoitustilan ovessa olevaan lukujärjestykseen harjoitusajat. Pianoluokat on varattu ensisijaisesti pianisteille ja bänditila rumpaleille ja bändeille. Jos olet viimeinen luokassa, sulje ikkunat ja ovet, sammuta valot ja huolehdi siitä, että luokka jää siistiksi. Ovia ei saa teljetä auki! Bänditilan harjoitusvuoroista on sovittava erikseen joko bändiopettajan tai musiikkilinjan vastaavan opettajan kanssa.

Musiikkivälineiden lainaaminen

Koulun soittimien ja mm. äänentoistolaitteiden lainaamisesta on ehdottomasti sovittava musiikkilinjan vastaavan opettajan kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen lainaamista. Väärinkäytöstä seuraa rangaistuksia!

Kuopion kaupunginorkesterin kummikoulu

Lukiomme on Kuopion kaupunginorkesterin kummikoulu, joka tarkoittaa, että teemme tiivistä yhteistyötä orkesterin ja mm. sen kapellimestareiden ja vierailijoiden kanssa. Lisätietoja kummikoulutoiminnasta musiikinopettajilta.

Musiikin yhteistyötahot

Lukiomme toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden musiikki- ja taideoppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Kuopion Konservatorio, Savonia Ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto Aalto/Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö sekä paikalliset kuorot ja muut musiikkiyhteisöt.