• Tanssilinja
    Kuopion tanssilukio on Suomen vanhin. Linjalla opiskellaan pääaineena nyky- ja jazztanssia. Opintoihin kuuluvat myös mm. klassisen baletin, koreografian ja tanssitiedon opinnot.

Tanssi

TANSSILINJA

Kuopion taidelukio Lumit on tanssitaiteen erikoislukio eli tanssilukio. Normaalien lukioaineiden lisäksi lukiossa voi opiskella tanssia monipuolisesti koko lukion ajan. Pääaineena opiskellaan monipuolisesti eri tanssitekniikkalajeja keskittyen nykytanssiin ja sen variantteihin. Tanssin opintoihin kuuluvat myös mm. improvisaation, koreografian, baletin, kehonhuollon ja tanssitiedon opinnot. Koulun upea erikoisuus ovat erilaiset esiintymiset, musikaalit ja produktiot, joita teemme yhdessä musiikin ja ilmaisutaidon opiskelijoiden kanssa.

Tanssilinja antaa hyvät mahdollisuudet pyrkiä tanssin ammattiopintoihin lukion jälkeen. Toisaalta tanssi voi lukioaikana toimia sinulle virkistävänä ja tärkeänä harrastuksena ja lukion huipennuksena painat päähäsi valkolakin ja voit jatkaa opintojasi missä tahansa taiteen tai tieteen alan jatko-opiskelupaikassa.

Tanssilinjalle valitaan vuosittain 16 opiskelijaa. Lumit kuuluu valtakunnalliseen toisen asteen yhteishakuun. Haun jälkeen jokaiselle hakijalle lähetetään sähköinen kutsu pääsykokeeseen. Pääsykokeet järjestetään keväisin toukokuun alussa. Lue pääsykokeista lisää pääsivun hakeminen -linkin alta.

Tanssilinjan vastaava opettaja Sannamaria Kuula p. 044 718 4647
Opinto-ohjaajat Heikki Huuhka p. 044 718 1402, Timo Kotilainen p. 044 718 4628 ja Hetti Rytsy p. 044 718 4648
Kanslia p. 044 718 4583
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@opedu.kuopio.fi

Tanssinopetussuunnitelma (2021)

Tanssin opetussuunnitelma (2016)

 

TANSSIN OPINTOJEN JAKAUTUMINEN LUKIOAJALLE

Pakolliset opinnot (24op)

1. Vuoden pakolliset opinnot:

Tanssitekniikka (TT 1-4), Baletti (Bal 1-2), Tanssitieto (Tati1)

2. Vuoden pakolliset opinnot:

Tanssitekniikka (TT5), Koreografia (Kor 1), Tanssitieto (Tati 2)

3. Vuoden pakolliset opinnot:

Tanssitieto (Tati 3)

Näiden lisäksi opiskelijan tulee valita yksi opintojaksoa (2op) joko tanssitekniikasta, produktioista tai baletista, jotta vaaditut 24 opintopistettä tulevat täyteen.

 

Syventävät opinnot:

1. Vuoden syventäviä opintoja:

Me taidelukiolaiset (meta), Kehonhuolto (keho)

2. Vuoden syventäviä opintoja:

Tanssitekniikka (TT 6-8), Baletti (Bal 3-4), Koreografia (Kor2)

3. Vuoden syventäviä opintoja:

Tanssitekniikka (TT 9-10), Koreografia (Kor 3)

Näiden lisäksi Lumitilla järjestetään vuosittain useita tanssin workshoppeja, lyhytkursseja ja tanssin opintojaksoja joille kaikkien vuosikurssien tanssijat voivat osallistua. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi improvisaatio ja tanssin workshop (Taer), jolla tutustaan eri tanssilajeihin. Lumitissa on mahdollista suorittaa valtakunnallinen tanssin lukiodiplomi. Tanssitunnit ja muut tanssiopinnot järjestetään koulupäivän aikana eli tanssinopetus noudattaa tuntikiertokaaviota. Opinnot suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä.

 

TANSSIN OPISKELUN MISSIO TAIDELUKIO LUMITISSA

Lumitin tanssinopetuksen tavoitteena on johdattaa opiskelijaa kohti kokonaisvaltaista tanssin ja taiteen ymmärrystä tarjoamalla monipuolista tanssinopetusta sekä teoriassa että käytännössä. Tanssin opinnoissa opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli oman tanssiajattelunsa ja tanssijana toimimisensa kehittäjänä. Tanssin opinnot ovat pitkälti ryhmäopetusta ja opiskelijoita ohjataankin ottamaan opinnoissaan vastuullinen ja välittävä rooli muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.

 

44
loppis7
DSC09783